Výkopové práce

vykopove-praceMinibager je stroj na široké použitie pre výkopové práce a to aj v nízkych a  zúžených priestoroch. Je ideálny na kopanie základov pre stavby, kde v prípade dobrého zloženia pôdy sa dajú základy vykopať veľmi presne. To isté platí aj o kopaní základov pri budovaní bazénov alebo oplotení. Nenahraditeľnú práca vykonáva taktiež pri kopaní rýh pre pokládky inžinierskych sietí napr. voda, elektrina, plyn, ako aj pri kopaní rýh pre odpadovú kanalizáciu. Veľmi presne je možné vykopať jamy pre vodovodnú šachtu, buď plastovú alebo skladaciu betónovú. Minibager je stroj vhodný aj na výkop odvodňovacích rýh vo vinohradoch, záhradkárskych osadách alebo záhradách.

Parametre výkopu sú: hĺbka 2,10 m, šírka 30 a 60 cm.

Výmena lyžíc na kopanie a ostatných prídavných zariadení je realizovaná pomocou rýchloupínacieho zariadenia a znamená veľké ušetrenie času. Výkopové práce zväčša produkujú odpad, ktorý dokáže minibager naložiť pohodlne na stredne veľké nákladné motorové vozidlo. Minibager je prepravovaný na hydraulicky ovládanom prívesnom vozíku, čím je značne urýchlená jeho vykládka a nákladka. Celá súprava je ťahaná terénnym motorovým vozidlom a jej výhodou je ľahší pohyb v teréne a lepší vjazd do užších komunikácií alebo je možný tam, kde je zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám.

Kontakt

Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava a Záhorie

Miloslav Fabianek

0903 319 828

fabi@fabi.sk

mapa