Úvod

Naša spoločnosť sa venuje nasleduj[cim oblastiam:
 • Zemné práce

  Minibager je konštruovaný na vykonávanie veľkého množstva zemných prác vo vysokej kvalite ako sú výkopové práce, úpravy terénu, rozbíjanie betónu prídavným hydraulickým kladivom a vŕtanie dier do zeme prídavným hydraulickým vŕtacím zariadením.
 • Výkopové práce

  Minibager je stroj na široké použitie pri výkopových prácach ako aj pri výkopových prácach v nízkych a zúžených priestoroch. Je ideálny na kopanie základov pre stavby, kde v prípade dobrého zloženia pôdy sa dajú základy vykopať veľmi presne.
 • Úprava terénu

   Úpravy terénov sú ďalšia z činností minibagra, po ktorej sú dosahované pekné výsledky. Vhodný je na úpravu záhrad, dvorov, parkov, na rozhŕňanie zeminy, štrku a podobných materiálov.
 • Vŕtanie do zeme

  Vŕtanie do zeme je doplnkovou činnosťou minibagra. Vŕta sa prídavným hydraulickým zariadením.
 • Hydraulické kladivo

  Prídavným zariadením k minibagru je aj hydraulické kladivo. Kladivo sa používa v prípadoch, keď sa pri výkopových prácach narazí na betón alebo iné tvrdé materiály, ktoré nie je možné prekopať lyžicou.

Kontakt

Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava a Záhorie

Miloslav Fabianek

0903 319 828

fabi@fabi.sk

mapa